?

Log in

No account? Create an account
 
 
12 June 2009 @ 11:04 am
Yo, 2010!  
Dahil Seniors na tayo, magtatagalog naman ako. (walang connect.)

Mga Kailangan:

♥ Bio 3:
::: quiz nb

♥ Chem 3:
::: blue quiz notebook (puwede ang filler)
::: Periodic Table (2008-2009 Edition)
::: Lab Notebook (green)

♥ Calculus:
::: green apple notebook (quiz nb)
::: graphing paper
::: ruler
::: pencil


Graviton: kelangan may kakilala na kayong limang Freshies by Lunes.
Photon: Hello! :3

 
 
Feeling: bouncybouncy