?

Log in

 
 
30 August 2009 @ 10:12 am
COMPSCI Files ;)  

I'm sure papagalitan ako ni Sir Pabs 'pag nakita niya 'to, kaya, shh lang kayo, okay? :P

So, sa mga di pa akapag-download ng files, here they are:

1 - SQL
2 - Create Table
3 - Constraints
4 - Index
5 - Database Previlege
6 - Reference

sana di ako ma-minor. >.>
 
 
Feeling: crazycrazy